Geschiedenis

De geschiedenis van Mierlo Vocaal

Vanaf haar ontstaan in 1877 heeft Mierlo Vocaal een rijke geschiedenis gekend waarin het is meegegaan met de tijdstroom. In het begin bestond het koor alleen uit mannen en heette het de Liedertafel “Oefening en Uitspanning”. Pas in 1947 werden er ook vrouwen toegelaten, waarna de naam veranderde in “Gemengde zangvereniging St. Lucia”. Tijdens haar lange geschiedenis heeft het koor een grote afwisseling van oudere en jongere koorleden en muziekstijlen meegemaakt.

Ook in 2014 is het Gemengd Koor Mierlo, zoals het sinds 2002 heette, intensief bezig geweest met vernieuwing wat al te zien is aan het nieuwe, frisse tenue. Op zondag 25 mei van dat jaar, tijdens het Korenfestival in Mierlo, is gekozen voor de nieuwe naam, Mierlo Vocaal.

Op dit moment bestaat het koor uit zo’n 70 enthousiaste mannen en vrouwen die wekelijks repeteren. Het repertoire is zeer divers, van licht klassiek tot de melodieuze pop. Onder de bezielende leiding van dirigent Wim van Loon en de deskundige begeleiding van pianist Jean van Vugt weet het koor zich naar steeds grotere hoogten te brengen. Ook naar de toekomst toe blijft het koor streven naar vernieuwing en verbetering van het repertoire en andere vormen in haar manier van optreden.

Een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van het koor is te verkrijgen bij het secretariaat.